Polityka prywatności

Polityka prywatności Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, iż:

1.ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH JEST:
DIETETYK MONIKA RYCERZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bukowej 10A/2 ( NIP:7831841125; REGON: 389689891), reprezentowaną przez Monikę Rycerz.

2. UŻYTKOWNIEM JEST:
Każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia usług dietetycznych online oraz stacjonarnie, przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit.f RODO). Po tym czasie mogą podlegać archiwizacji. Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych oraz statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO). 

Dane są niezbędne w szczególności do:
* zawarcia umowy
* dostarczenia i/ lub wykonania usługi
* korzystania przez Użytkownika z wszelakich uprawnień konsumenckich
(np. odstąpienie od umowy, rękojmia).
* Korzystania z Formularzu Kontaktowego:
Administrator zapewnia możliwość kontaktu pomiędzy użytkownikiem Strony a Administratorem przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego na Stronie. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się Administratora z osobą korzystającą z formularza i udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zapytanie tej osoby. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza przez użytkownika Strony oraz brakiem możliwości udzielenia przez Administratora odpowiedzi na ewentualne pytania użytkownika (użytkownik Strony musi wówczas skorzystać z innych form kontaktu z Administratorem).
Korzystanie z formularza kontaktowego wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych: w celu identyfikacji osoby wysyłającej zapytanie a także obsługi przez Administratora tego zapytania – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
* W celach analitycznych i statystycznych– podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający naprowadzeniu statystyk dotyczących zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Stron. Umożliwi to Administratorowi doskonalenie funkcjonalności formularza
*W celu komunikacji z Użytkownikiem, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, media społecznościowe( facebook, instagram )
*Informacji handlowych-potrzebna jest zgoda Użytkownika zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Można ją w każdej chwili wycofać, pisząc na adres mailowy

*Zarządzania i administrowania  stroną oraz grupami na platformach społecznościowych (m.in.Facebook, Instagram) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, komunikacji z Użytkownikiem i kierowania treści marketingowych. 
Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się się na polubienie strony / wybranie opcji „Obserwuj” / dołączenie do grupy lub w inny sposób zostawi swoje dane na platformie zarządzanej przeze administratora, np. w formie umieszczenia komentarza lub wpisu. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia grupy/ strony lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, co nastąpi poprzez od kliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”,lub usunięcie komentarza/wpisu oraz w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z administratorem. Informuję, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych(Facebook, YouTube, Instagram,). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju usług, wydarzeń a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH DANYCH:

*imię i nazwisko;
* adres e-mail;
* numer NIP i PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).
* adres korespondencyjny/zamieszkania;
* w  celu dokonania usługi ułożenia indywidualnej diety administrator przetwarza również następujące dane:-waga i wiek pacjenta
- pomiary antropometryczne
- informacje ostanie zdrowia
- wyniki badań
- data urodzenia​

UPRAWNIENIA UŻYTOWNIKA:

W związku z Polityką prywatności, użytkownikowi przysługuje prawo do:
- informacji o przetwarzaniu danych osobowych
- dostępu swoich danych osobowych
- usunięcia danych osobowych
-sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- cofnięcia zgody- cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Jeżeli użytkownik uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku warto skontaktować się wcześniej  ze Administratorem, w celu wyjaśnienia swoich wątpliwości.